Disclaimer


Op het gebruik van deze website (www.amirenpaul.nl ) zijn onderstaande gebruiksvoorwaarden van toepassing. Door gebruik te maken van deze website, wordt u geacht kennis te hebben genomen van de gebruiksvoorwaarden en deze te hebben aanvaard.
 
Gebruik van informatie
 
Amir & Paul streeft er naar om op deze website altijd en actuele informatie aan te bieden. Hoewel deze informatie met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, staat Amir & Paul niet in voor de volledigheid, juistheid of actualiteit van de informatie. De juridische informatie op de website is van algemene aard en kan niet worden beschouwd als een vervanging van  juridisch advies.
 
Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Amir & Paul aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van de informatie op de website en evenmin voor het niet goed functioneren van de website. Op basis van het verzenden en ontvangen van informatie via de website of via e-mail kan niet zonder meer een relatie tussen Amir & Paul en de gebruiker van de website ontstaan.
 
E-mail
 
Amir & Paul garandeert niet dat aan haar gezonden e-mails (tijdig) worden ontvangen of verwerkt, omdat tijdige ontvangst van e-mails niet kan worden gegarandeerd. Ook de veiligheid van het e-mailverkeer kan niet volledig worden gegarandeerd door de hieraan verbonden veiligheidsrisico’s. Door zonder encryptie of wachtwoordbeveiliging per email met Amir & Paul te corresponderen, accepteert u dit risico.
 
Hyperlinks
 
Deze website kan hyperlinks bevatten naar websites van derden. Amir & Paul heeft geen invloed op websites van derden en is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid of inhoud daarvan. Amir & Paul aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van de websites van derden.
 
Intellectuele eigendomsrechten
 
Alle publicaties en uitingen van Amir & Paul zijn beschermd door auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Behalve voor persoonlijk en niet commercieel gebruik, mag niets uit deze publicaties en uitingen op welke manier dan ook verveelvoudigd, gekopieerd of op een andere manier worden gemaakt, zonder dat Amir & Paul daar voor schriftelijk toestemming voor heeft gegeven.
 
Herroepingsrecht
Het fruit wat wij verkopen via onze webwinkel heeft een beperkte houdbaarheid. Daarom kunnen wij het niet retour nemen. Zodra u heeft betaald, is de aankoop definitief en het herroepingsrecht is niet van toepassing. Indien u een probleem of klacht heeft, neemt u dan contact op met ons. Wij zullen er alles aan doen om uw klacht op te lossen en het probleem weg te nemen.